با سلامدر حال تهیه فایل ها هستیم.
ادامه سریال کی قرار میگیره؟
با سلام39 قسمت اضافه شده در بخش زبان اصلی, زبان اصلی همراه با زیرنویس چسبیده فارسی میباشد
این زبان اصلی بازم که دوبله هست یعنی نسخه کاملش با دوبله
داداش نمیشد زیرنویس جسپیده بزاری
سریال کاراداییی قسمت 145 
2020-10-18 19:16:54
کرادایی قسمت 145
کاخ نشینان
2020-10-18 15:55:40
کاخ نشینان
روزی روزگاری
2020-10-11 02:21:00
روزی روزگاری
عسل 
2020-10-09 22:13:59
ازبوسه تاعشق
مهسا
2020-10-06 10:23:12
سریال من عاشق تو هستم