آخرین بروزرسانی‌ها

ارباب حلقه ها: دو برج (2002)

The Lord of the Rings: The Two Towers

 • ژانرها:
  درام | ماجراجویی | فانتزی
 • تاریخ انتشار:
  5 December 2002
 • شبکه:
  New Line Cinema - WingNut Films
 • کشور:
  آمریکا
 • مناسب رده سنی:
  مناسب همه گروه‌های سنی
 • وضعیت:
  اتمام پخش
 • مدت زمان پخش:
  2 ساعت 59 دقیقه
 • خلاصه:
  نیروهای “سائورون” رو به افزایشند و او متحدهای جدیدی بدست آورده است. ارتش “سارومان” اکنون آماده حمله به “آراگورن” و مردم روهان هست. از طرفی دیگر یاران حلقه از هم پاشیده‌اند و “فرودو” و “سم” با امید اندکی که باقی مانده به سمت “موردور” می روند. متحدان جدیدی به آراگورن، و مری و پی‌پین پیوسته‌اند، و آن‌ها باید از روهان دفاع کرده و بر آیزنگارد بتازند. در همین حال سائورون در حال پایه‌ریزی یک حمله بزرگ به گاندور است، و جنگ حلقه در حال آغاز می باشد

بازیگران و هنرپیشگان

Bruce Allpress as Aldor
Bruce Allpress
(Aldor)
Sean Astin as Sam
Sean Astin
(Sam)
John Bach as Madril
John Bach
(Madril)
Sala Baker as Man Flesh Uruk
Sala Baker
(Man Flesh Uruk)
Cate Blanchett as Galadriel
Cate Blanchett
(Galadriel)
Orlando Bloom as Legolas
Orlando Bloom
(Legolas)
Billy Boyd as Pippin
Billy Boyd
(Pippin)
Jed Brophy as Sharku / Snaga
Jed Brophy
(Sharku / Snaga)
Sam Comery as Eothain
Sam Comery
(Eothain)
Brad Dourif as Wormtongue
Brad Dourif
(Wormtongue)
Calum Gittins as Haleth
Calum Gittins
(Haleth)
Bernard Hill as Theoden
Bernard Hill
(Theoden)
Bruce Hopkins as Gamling
Bruce Hopkins
(Gamling)
Paris Howe Strewe as Theodred
Paris Howe Strewe
(Theodred)
Christopher Lee as Saruman
Christopher Lee
(Saruman)
Nathaniel Lees as Ugluk
Nathaniel Lees
(Ugluk)
John Leigh as Háma
John Leigh
(Háma)
Robbie Magasiva as Mauhur
Robbie Magasiva
(Mauhur)
Robyn Malcolm as Morwen
Robyn Malcolm
(Morwen)
Ian McKellen as Gandalf
Ian McKellen
(Gandalf)
Dominic Monaghan as Merry
Dominic Monaghan
(Merry)
Viggo Mortensen as Aragorn
Viggo Mortensen
(Aragorn)
Miranda Otto as Eowyn
Miranda Otto
(Eowyn)
Craig Parker as Haldir
Craig Parker
(Haldir)
Bruce Phillips as Rohan Soldier
Bruce Phillips
(Rohan Soldier)
Robert Pollock as Mordor Orc
Robert Pollock
(Mordor Orc)
John Rhys-Davies as Gimli / Voice of Treebeard
John Rhys-Davies
(Gimli / Voice of Treebeard)
Andy Serkis as Gollum
Andy Serkis
(Gollum)
Olivia Tennet as Freda
Olivia Tennet
(Freda)
Ray Trickitt as Bereg
Ray Trickitt
(Bereg)
Liv Tyler as Arwen
Liv Tyler
(Arwen)
Karl Urban as Eomer
Karl Urban
(Eomer)
Stephen Ure as Grishnakh
Stephen Ure
(Grishnakh)
Hugo Weaving as Elrond
Hugo Weaving
(Elrond)
David Wenham as Faramir
David Wenham
(Faramir)
Elijah Wood as Frodo
Elijah Wood
(Frodo)
Victoria Beynon-Cole as Hero Orc
Victoria Beynon-Cole
(Hero Orc)
Lee Hartley as Hero Orc
Lee Hartley
(Hero Orc)
Phil Grieve as Hero Orc
Phil Grieve
(Hero Orc)
Billy Jackson as Cute Rohan Refugee Child
Billy Jackson
(Cute Rohan Refugee Child)
Katie Jackson as Cute Rohan Refugee Child
Katie Jackson
(Cute Rohan Refugee Child)
Sean Bean as Boromir (extended edition)
Sean Bean
(Boromir (extended edition))
Phillip Spencer Harris as Ranger 1 (extended edition)
Phillip Spencer Harris
(Ranger 1 (extended edition))
Timothy Lee as Wildman (extended edition)
Timothy Lee
(Wildman (extended edition))
John Noble as Denethor (extended edition)
John Noble
(Denethor (extended edition))
Margaret Adams as Rohan Woman
Margaret Adams
(Rohan Woman)
Jo Alexander as Rohan Woman
Jo Alexander
(Rohan Woman)
Richard Alexander as Uruk-hai
Richard Alexander
(Uruk-hai)
Geoff Allen as Gondorian Soldier / Orc / Rohan Soldier / Uruk-hai
Geoff Allen
(Gondorian Soldier / Orc / Rohan Soldier / Uruk-hai)
Frazer Anderson as Orc / Ranger
Frazer Anderson
(Orc / Ranger)
Daniel Andrews as Gondorian Soldier / Orc / Uruk-hai
Daniel Andrews
(Gondorian Soldier / Orc / Uruk-hai)
Ben Barrington as Gondorian Soldier / Ranger / Orc
Ben Barrington
(Gondorian Soldier / Ranger / Orc)
Jarl Benzon as Elven Warrior / Rohan Stable Boy
Jarl Benzon
(Elven Warrior / Rohan Stable Boy)
Jørn Benzon as Elven Warrior
Jørn Benzon
(Elven Warrior)
Owen Black as Rivendell Elf
Owen Black
(Rivendell Elf)
Dorothy Anne Bonner as Rohan Woman
Dorothy Anne Bonner
(Rohan Woman)
Ben Britton as Elf Warrior / Man of Rohan
Ben Britton
(Elf Warrior / Man of Rohan)
Riley Brophy as Cute Rohan Refugee Child
Riley Brophy
(Cute Rohan Refugee Child)
Alistair Browning as Damrod
Alistair Browning
(Damrod)
Alix Bushnell as Rohan Refugee
Alix Bushnell
(Rohan Refugee)
Sean Button as Uruk-hai
Sean Button
(Uruk-hai)
Ryan Carey as Uruk-hai
Ryan Carey
(Uruk-hai)
Erin Cassie as Village Girl
Erin Cassie
(Village Girl)
Robert Catto as Elf / Gondorian Soldier / Orc / Uruk-hai
Robert Catto
(Elf / Gondorian Soldier / Orc / Uruk-hai)
Rodney Cook as Uruk-hai
Rodney Cook
(Uruk-hai)
Kelly Corbishley as Rohan Refugee
Kelly Corbishley
(Rohan Refugee)
Tack Daniel as Uruk-hai
Tack Daniel
(Uruk-hai)
Augie Davis as Uruk-hai
Augie Davis
(Uruk-hai)
Mana Hira Davis as Gondorian Soldier / Harad Warrior / Orc / Rohan Soldier / Uruk-hai
Mana Hira Davis
(Gondorian Soldier / Harad Warrior / Orc / Rohan Soldier / Uruk-hai)
Shane Dawson as Harad Warrior / Uruk-hai
Shane Dawson
(Harad Warrior / Uruk-hai)
Riksta Delux as Rohan Warrior
Riksta Delux
(Rohan Warrior)
Karlos Drinkwater as Easterling Warrior
Karlos Drinkwater
(Easterling Warrior)
Aron Eastwood as Rohan Soldier
Aron Eastwood
(Rohan Soldier)
Frank Edwards as Rohan Man
Frank Edwards
(Rohan Man)
Clint Elvy as Harad Warrior
Clint Elvy
(Harad Warrior)
Alexia Fairbrother as Elven Warrior
Alexia Fairbrother
(Elven Warrior)
Daniel Falconer as Elven Warrior / Rivendell Elf
Daniel Falconer
(Elven Warrior / Rivendell Elf)
David Gatward Ferguson as Uruk-hai
David Gatward Ferguson
(Uruk-hai)
Sean Fitzpatrick as Gondorian Soldier / Rohan Guard / Rohan Soldier
Sean Fitzpatrick
(Gondorian Soldier / Rohan Guard / Rohan Soldier)
Siosa Fonua as Orc / Uruk-hai
Siosa Fonua
(Orc / Uruk-hai)
Kester Fordham as Elf Warrior
Kester Fordham
(Elf Warrior)
Michael Fowler as Elf
Michael Fowler
(Elf)
Ben Fransham as Elven Warrior
Ben Fransham
(Elven Warrior)
Frank Goldingham as Rohan Refugee
Frank Goldingham
(Rohan Refugee)
Andy Gunn as Elf Warrior / Ranger
Andy Gunn
(Elf Warrior / Ranger)
Winham Hammond as Uruk-hai
Winham Hammond
(Uruk-hai)
June Hancock as Rohan Woman
June Hancock
(Rohan Woman)
Jonathan Harding as Elf Warrior
Jonathan Harding
(Elf Warrior)
Michael Harrison as Easterling / Gondorian Soldier / Orc / Ranger / Rohan Soldier / Uruk-hai / Wildman
Michael Harrison
(Easterling / Gondorian Soldier / Orc / Ranger / Rohan Soldier / Uruk-hai / Wildman)
Dan Hennah as Rohan Recruit
Dan Hennah
(Rohan Recruit)
Liz Hewson as Fighting Elf / Rohan Refugee
Liz Hewson
(Fighting Elf / Rohan Refugee)
Paul Holmes as Orc
Paul Holmes
(Orc)
Jason Hood as Theoden's Royal Guard
Jason Hood
(Theoden's Royal Guard)
Joe Hopkins as Refugee child at Helms Deep
Joe Hopkins
(Refugee child at Helms Deep)
Tom Hopkins as Refugee child at Helms Deep
Tom Hopkins
(Refugee child at Helms Deep)
Davey Hughes as Rohan Soldier
Davey Hughes
(Rohan Soldier)
Lani Jackson as Uruk-hai
Lani Jackson
(Uruk-hai)
Peter Jackson as Spear-Throwing Rohan Soldier
Peter Jackson
(Spear-Throwing Rohan Soldier)
Gareth Jensen as Elf Warrior
Gareth Jensen
(Elf Warrior)
Ralph Johnson as Orc / Rohan Soldier / Uruk-hai
Ralph Johnson
(Orc / Rohan Soldier / Uruk-hai)
Are Manea Karati as Harad Warrior
Are Manea Karati
(Harad Warrior)
Sam Kelly as Elf Warrior / Uruk-hai
Sam Kelly
(Elf Warrior / Uruk-hai)
Ron Kerkmeester as Easterling / Gondorian Soldier / Orc / Rohan Soldier
Ron Kerkmeester
(Easterling / Gondorian Soldier / Orc / Rohan Soldier)
Richard Knowles as Rohan Soldier
Richard Knowles
(Rohan Soldier)
Sandro Kopp as Elven Warrior
Sandro Kopp
(Elven Warrior)
Sam La Hood as Orc Pitmaster
Sam La Hood
(Orc Pitmaster)
Greg Lane as Berserker Torch-Bearer / Uruk-hai
Greg Lane
(Berserker Torch-Bearer / Uruk-hai)
Don Langridge as Rohan Guard
Don Langridge
(Rohan Guard)
Jaime Lawrence as Elf / Rohan Refugee
Jaime Lawrence
(Elf / Rohan Refugee)
Michael Lawrence as Wildman
Michael Lawrence
(Wildman)
Alan Lee as Rohan Recruit
Alan Lee
(Rohan Recruit)
Cameron Lemon as Rohan Refugee
Cameron Lemon
(Rohan Refugee)
Alexander Lindsay as Elf Warrior / Orc
Alexander Lindsay
(Elf Warrior / Orc)
Lance Louez as Orc / Uruk-hai
Lance Louez
(Orc / Uruk-hai)
Jono Manks as Twilight Ringwraith
Jono Manks
(Twilight Ringwraith)
Brent McIntyre as Witch-king
Brent McIntyre
(Witch-king)
Dra McKay as Rohan Woman
Dra McKay
(Rohan Woman)
Joseph Mika-Hunt as Uruk-hai / Gondorian Soldier
Joseph Mika-Hunt
(Uruk-hai / Gondorian Soldier)
Dean Morganty as Haradrim Warrior / Ranger / Uruk-hai
Dean Morganty
(Haradrim Warrior / Ranger / Uruk-hai)
Henry Mortensen as Rohan Boy Recruit
Henry Mortensen
(Rohan Boy Recruit)
Francis Mountjoy as Elf / Gondorian Soldier / Orc / Uruk-hai
Francis Mountjoy
(Elf / Gondorian Soldier / Orc / Uruk-hai)
Paul Norell as Easterling
Paul Norell
(Easterling)
Willow O'Shea as Rohan Refugee
Willow O'Shea
(Rohan Refugee)
Barrie M. Osborne as Rock-throwing Rohan Soldier
Barrie M. Osborne
(Rock-throwing Rohan Soldier)
Wayne Phillips as Captain of the Guards
Wayne Phillips
(Captain of the Guards)
Nooroa Poa as Uruk-hai
Nooroa Poa
(Uruk-hai)
Allan Poppleton as Uruk-hai
Allan Poppleton
(Uruk-hai)
Gareth Reeves as Fighting Elf
Gareth Reeves
(Fighting Elf)
Miranda Rivers as Rohan Refugee
Miranda Rivers
(Rohan Refugee)
Campbell Rousselle as Tree-cutting Orc
Campbell Rousselle
(Tree-cutting Orc)
Matthew Saville as Gondorian Soldier
Matthew Saville
(Gondorian Soldier)
Jeremy Sciascia as Harad Warrior
Jeremy Sciascia
(Harad Warrior)
Jason Secto as Elf Warrior
Jason Secto
(Elf Warrior)
Samuel E. Shore as Rohan Refugee, Elf
Samuel E. Shore
(Rohan Refugee, Elf)
Shaneel Sidal as Orc
Shaneel Sidal
(Orc)
Allan Smith as Dead Marshes Elf
Allan Smith
(Dead Marshes Elf)
Dianne Smith as Rohan Woman
Dianne Smith
(Rohan Woman)
Ken Stratton as Easterling / Haradrim Warrior / Isengard Orc / Ranger / Rohan Soldier / Uruk-hai
Ken Stratton
(Easterling / Haradrim Warrior / Isengard Orc / Ranger / Rohan Soldier / Uruk-hai)
Sarah Thomas as Rohan Refugee
Sarah Thomas
(Rohan Refugee)
Marcus Thorne as Featured Orc
Marcus Thorne
(Featured Orc)
Robbie Titchener as Easterling / Rohan Guard / Uruk-hai
Robbie Titchener
(Easterling / Rohan Guard / Uruk-hai)
Greg Tozer as Conscripting Rohan Soldier
Greg Tozer
(Conscripting Rohan Soldier)
Piripi Waretini as Uruk-hai Warrior
Piripi Waretini
(Uruk-hai Warrior)
Tim Wong as Uruk-hai
Tim Wong
(Uruk-hai)
Hannah Wood as Rohan Woman in Cave
Hannah Wood
(Rohan Woman in Cave)
John Wraight as Stable Hand
John Wraight
(Stable Hand)
Kelley Kerr Young as Rohan Refugee
Kelley Kerr Young
(Rohan Refugee)
Robert Young as Uruk-hai
Robert Young
(Uruk-hai)

تصاویر و تریلرها

موارد مشابه

جنگ ستارگان خیزش اسکای واکر
جنگ ستارگان خیزش اسکای واکر
رضا
رضا
تابستان داغ
تابستان داغ
جانان
جانان
پیلوت
پیلوت
خرگیوش
خرگیوش
نهنگ عنبر 2
نهنگ عنبر 2