مسافرخانه اوکو - مشاهده آنلاین (دوبله فارسی)

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید
Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server. TvBoxShow is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)

Seiran Kobayashi as Seki Oriko - 'Okko'
Seiran Kobayashi
(Seki Oriko - 'Okko')
Nana Mizuki as Akino Matsuki
Nana Mizuki
(Akino Matsuki)
Satsumi Matsuda as 'Uri-bô' - Tateuri Makoto
Satsumi Matsuda
('Uri-bô' - Tateuri Makoto)
Rina Endô as Akino Miyo
Rina Endô
(Akino Miyo)
Etsuko Kozakura as Suzuki
Etsuko Kozakura
(Suzuki)
Yôko Asagami as Seki Mineko
Yôko Asagami
(Seki Mineko)
Kana Hanazawa as Seki Mineko - shôjo jidai
Kana Hanazawa
(Seki Mineko - shôjo jidai)
Teiyû Ichiryûsai as Tajima Etsuko
Teiyû Ichiryûsai
(Tajima Etsuko)
Masaki Terasoma as Minoda Kônosuke
Masaki Terasoma
(Minoda Kônosuke)
Fumiko Orikasa as Kise Torako
Fumiko Orikasa
(Kise Torako)
Mikako Komatsu as Kanda Akane
Mikako Komatsu
(Kanda Akane)
Masato Tanaka as Kise Shôta
Masato Tanaka
(Kise Shôta)
Kenneth Aikens as Uribo (Makoto Tateuri)
Kenneth Aikens
(Uribo (Makoto Tateuri))
Glynis Bell as Mineko / Additional Voices
Glynis Bell
(Mineko / Additional Voices)
Ethan Jack Berman as Akande Kanda / Additional Voices
Ethan Jack Berman
(Akande Kanda / Additional Voices)
Courtney Chu as Yoriko Ikezuki
Courtney Chu
(Yoriko Ikezuki)
James Weaver Clark as Okko's Father
James Weaver Clark
(Okko's Father)
Brittany Cox as Glory Suiryo
Brittany Cox
(Glory Suiryo)
Michael Deaner as Shota Kise / Additional Voices
Michael Deaner
(Shota Kise / Additional Voices)
Noelle DePaula as Etsuko Tajima / Additional Voices
Noelle DePaula
(Etsuko Tajima / Additional Voices)
Fiona Fatuova as Mineko Seki (Young Version)
Fiona Fatuova
(Mineko Seki (Young Version))
Tessa Frascogna as Miyo Akino
Tessa Frascogna
(Miyo Akino)
Nicolai Gorden as Kosui Kanda / Additional Voices
Nicolai Gorden
(Kosui Kanda / Additional Voices)
Chiaki Horan as Gurôrî Suiryô
Chiaki Horan
(Gurôrî Suiryô)
Madigan Kacmar as Orkio Seki (Okko)
Madigan Kacmar
(Orkio Seki (Okko))
Barnaby Lafayette as Additional Voices
Barnaby Lafayette
(Additional Voices)
Colleen O'Shaughnessey as Suzuki
Colleen O'Shaughnessey
(Suzuki)
Jake Paque as Additional Voices
Jake Paque
(Additional Voices)
Emma Rosemond as Mayuka Sakisaka
Emma Rosemond
(Mayuka Sakisaka)
Alyson Leigh Rosenfeld as Okko's Mother / Additional Voices
Alyson Leigh Rosenfeld
(Okko's Mother / Additional Voices)
Michael Schneider as Additional Voices
Michael Schneider
(Additional Voices)
Erica Schroeder as Torako Kise / Additional Voices
Erica Schroeder
(Torako Kise / Additional Voices)
Ryan Shanahan as Seishiro Sumikawa (Torii) / Additional Voices
Ryan Shanahan
(Seishiro Sumikawa (Torii) / Additional Voices)
Osamu Shitara as Kanda Kôsui
Osamu Shitara
(Kanda Kôsui)
Anju Suzuki as Seki Sakiko
Anju Suzuki
(Seki Sakiko)
Carly Williams as Matsuki Akino
Carly Williams
(Matsuki Akino)
Noa Fe Williams as Hiromi Izumi
Noa Fe Williams
(Hiromi Izumi)
Scott Williams as Konosuke Minoda / Additional Voices
Scott Williams
(Konosuke Minoda / Additional Voices)
Lex Wutas as Bunta Kise
Lex Wutas
(Bunta Kise)
Hirohide Yakumaru as Seki Masaji
Hirohide Yakumaru
(Seki Masaji)
Kôichi Yamadera as Kise Bunta
Kôichi Yamadera
(Kise Bunta)