پری دریایی کوچولو 2: بازگشت به دریا - مشاهده آنلاین

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید
برخی از فیلم‌ها و سریال‌ها دارای چندین زبان پخش می‌باشند که می‌توانید از قسمت تنظیمات، زبان آن را به حالت مورد نظر خود تغییر دهید.

Jodi Benson as Ariel
Jodi Benson
(Ariel)
Samuel E. Wright as Sebastian
Samuel E. Wright
(Sebastian)
Tara Strong as Melody
Tara Strong
(Melody)
Pat Carroll as Morgana
Pat Carroll
(Morgana)
Buddy Hackett as Scuttle
Buddy Hackett
(Scuttle)
Kenneth Mars as King Triton
Kenneth Mars
(King Triton)
Max Casella as Tip
Max Casella
(Tip)
Stephen Furst as Dash
Stephen Furst
(Dash)
Rob Paulsen as Prince Eric
Rob Paulsen
(Prince Eric)
Clancy Brown as Undertow
Clancy Brown
(Undertow)
Cam Clarke as Flounder
Cam Clarke
(Flounder)
Rene Auberjonois as Chef Louis
Rene Auberjonois
(Chef Louis)
Kay E. Kuter as Grimsby
Kay E. Kuter
(Grimsby)
Edie McClurg as Carlotta
Edie McClurg
(Carlotta)
Frank Welker as Max
Frank Welker
(Max)
Justin Schulte as Handsome Boy
Justin Schulte
(Handsome Boy)
Blake McIver Ewing as Boy #1
Blake McIver Ewing
(Boy #1)
Emily Hart as Mergirl #1
Emily Hart
(Mergirl #1)
Marcus Toji as Merboy #2
Marcus Toji
(Merboy #2)
Tress MacNeille as Mother Penguin / Baby Penguin
Tress MacNeille
(Mother Penguin / Baby Penguin)
Diane Michelle
Diane Michelle