اسم تو - مشاهده آنلاین (دوبله فارسی)

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید
Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server. TvBoxShow is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)

Ryûnosuke Kamiki as Taki Tachibana
Ryûnosuke Kamiki
(Taki Tachibana)
Mone Kamishiraishi as Mitsuha Miyamizu
Mone Kamishiraishi
(Mitsuha Miyamizu)
Ryô Narita as Katsuhiko Teshigawara
Ryô Narita
(Katsuhiko Teshigawara)
Aoi Yûki as Sayaka Natori
Aoi Yûki
(Sayaka Natori)
Nobunaga Shimazaki as Tsukasa Fujii
Nobunaga Shimazaki
(Tsukasa Fujii)
Kaito Ishikawa as Shinta Takagi
Kaito Ishikawa
(Shinta Takagi)
Kanon Tani as Yotsuha Miyamizu
Kanon Tani
(Yotsuha Miyamizu)
Masaki Terasoma as Toshiki Miyamizu
Masaki Terasoma
(Toshiki Miyamizu)
Sayaka Ôhara as Futaha Miyamizu
Sayaka Ôhara
(Futaha Miyamizu)
Kazuhiko Inoue as Taki's Father
Kazuhiko Inoue
(Taki's Father)
Chafûrin as Teshigawara's Father
Chafûrin
(Teshigawara's Father)
Kana Hanazawa as Teacher
Kana Hanazawa
(Teacher)
Yuka Terasaki
Yuka Terasaki
Takashi Onozuka
Takashi Onozuka
Yôhei Namekawa
Yôhei Namekawa
Miyu Tsuji
Miyu Tsuji
Shin'ya Hamazoe as Tanaka
Shin'ya Hamazoe
(Tanaka)
Kanami Satô
Kanami Satô
Shinjirô Gôda
Shinjirô Gôda
Yasuhiro Kikuchi
Yasuhiro Kikuchi
Tamari Hinata
Tamari Hinata
Nozomi Yamane
Nozomi Yamane
Yuuki Shin
Yuuki Shin
Tatsuya Murakami
Tatsuya Murakami
Nodoka Hasegawa
Nodoka Hasegawa
Baron Yamazaki
Baron Yamazaki
Suguru Inoue
Suguru Inoue
Ryoko Usami
Ryoko Usami
Miho Morisaki
Miho Morisaki
Tsuyoshi Minamijima
Tsuyoshi Minamijima
Aika Oomae
Aika Oomae
Tomohiro Yamaguchi
Tomohiro Yamaguchi
Takayuki Nakatsukasa
Takayuki Nakatsukasa
Hiroki Matsukawa
Hiroki Matsukawa
Shouko Negoro
Shouko Negoro
Haruka Ominami
Haruka Ominami
Manami Hanawa
Manami Hanawa
Miho Tabata
Miho Tabata
Eriko Tomioka
Eriko Tomioka
Eiji Yamamoto
Eiji Yamamoto
Ray Chase as Shinta Takagi
Ray Chase
(Shinta Takagi)
Kevin T. Collins as Additional Voices
Kevin T. Collins
(Additional Voices)
Marc Diraison as Taki's Father
Marc Diraison
(Taki's Father)
Ben Diskin as Additional Voices
Ben Diskin
(Additional Voices)
Glynis Ellis as Hitoha Miyamizu
Glynis Ellis
(Hitoha Miyamizu)
Erin Fitzgerald as Additional Voices
Erin Fitzgerald
(Additional Voices)
Paige Fitzgerald as Additional Voices
Paige Fitzgerald
(Additional Voices)
Sri Gordon as Additional Voices
Sri Gordon
(Additional Voices)
Wayne Grayson as Additional Voices
Wayne Grayson
(Additional Voices)
Catie Harvey as Yotsuha Miyamizu
Catie Harvey
(Yotsuha Miyamizu)
Kyle Hebert as Katsuhiko Teshigawara
Kyle Hebert
(Katsuhiko Teshigawara)
Etsuko Ichihara as Hitoha Miyamizu
Etsuko Ichihara
(Hitoha Miyamizu)
Eddy Lee as Additional Voices
Eddy Lee
(Additional Voices)
Cherami Leigh as Additional Voices
Cherami Leigh
(Additional Voices)
Cassandra Lee Morris as Sayaka Natori
Cassandra Lee Morris
(Sayaka Natori)
Masami Nagasawa as Miki Okudera
Masami Nagasawa
(Miki Okudera)
Laura Post as Miki Okudera
Laura Post
(Miki Okudera)
Ben Pronsky as Tsukasa Fujii
Ben Pronsky
(Tsukasa Fujii)
H.D. Quinn as Teshigawara's Father
H.D. Quinn
(Teshigawara's Father)
Spencer Rosen as Additional Voices
Spencer Rosen
(Additional Voices)
Alyson Leigh Rosenfeld as Sakura / Weather Woman
Alyson Leigh Rosenfeld
(Sakura / Weather Woman)
Michelle Ruff as Futaba Miyamizu / Teshigawara's Mother
Michelle Ruff
(Futaba Miyamizu / Teshigawara's Mother)
Erica Schroeder as Additional Voices
Erica Schroeder
(Additional Voices)
Stephanie Sheh as Mitsuha Miyamizu
Stephanie Sheh
(Mitsuha Miyamizu)
Michael Sinterniklaas as Taki Tachibana
Michael Sinterniklaas
(Taki Tachibana)
Kaiji Tang as Additional Voices
Kaiji Tang
(Additional Voices)
Maki Terashima-Furuta as Additional Voices
Maki Terashima-Furuta
(Additional Voices)
Katy Vaughn as Yukari Yukino
Katy Vaughn
(Yukari Yukino)
Scott Williams as Toshiki Miyamizu
Scott Williams
(Toshiki Miyamizu)