جمشیدیه - مشاهده آنلاین (دوبله فارسی)

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید

Sara Bahrami as Tarane
Sara Bahrami
(Tarane)
Hamed Komaily as Amir
Hamed Komaily
(Amir)
Pantea Panahiha as Chark Chi's wife
Pantea Panahiha
(Chark Chi's wife)
Saeed Changizian as Babak
Saeed Changizian
(Babak)
Neda Jebraeili as Parasto
Neda Jebraeili
(Parasto)
Setareh Pesyani as Nafise
Setareh Pesyani
(Nafise)
Kiumars Poorahmad as Amir's father
Kiumars Poorahmad
(Amir's father)