انگل - مشاهده آنلاین

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید
برخی از فیلم‌ها و سریال‌ها دارای چندین زبان پخش می‌باشند که می‌توانید از قسمت تنظیمات، زبان آن را به حالت مورد نظر خود تغییر دهید.

Kang-ho Song as Kim Ki-taek
Kang-ho Song
(Kim Ki-taek)
Sun-kyun Lee as Park Dong-ik
Sun-kyun Lee
(Park Dong-ik)
Yeo-jeong Jo as Park Yeon-kyo
Yeo-jeong Jo
(Park Yeon-kyo)
Woo-sik Choi as Kim Ki-woo
Woo-sik Choi
(Kim Ki-woo)
So-dam Park as Kim Ki-jung
So-dam Park
(Kim Ki-jung)
Jeong-eun Lee as Moon-gwang
Jeong-eun Lee
(Moon-gwang)
Hye-jin Jang as Kim Chung-sook
Hye-jin Jang
(Kim Chung-sook)
Ji-hye Lee as Singer
Ji-hye Lee
(Singer)
Ji-so Jung as Park Da-hye
Ji-so Jung
(Park Da-hye)
Myeong-hoon Park as Geun-se
Myeong-hoon Park
(Geun-se)
Seo-joon Park as Min
Seo-joon Park
(Min)
Keun-rok Park as Yoon
Keun-rok Park
(Yoon)
Seong-Bong Ahn as Man Provoking Quarrel
Seong-Bong Ahn
(Man Provoking Quarrel)
Kang Echae as Special Guest
Kang Echae
(Special Guest)
Jeong Esuz as CEO of Pizza Place
Jeong Esuz
(CEO of Pizza Place)
Ik-han Jung as Neighbor
Ik-han Jung
(Neighbor)
Dong-yong Lee as Drunk Person 2
Dong-yong Lee
(Drunk Person 2)
JaeWook Park as VR Specialist
JaeWook Park
(VR Specialist)
Hyun-jun Jung as Park Da-song
Hyun-jun Jung
(Park Da-song)
Joo-hyung Lee as Party Guy 3
Joo-hyung Lee
(Party Guy 3)
Hyo-shin Pak as Special Guest
Hyo-shin Pak
(Special Guest)
Andreas Fronk as German Father
Andreas Fronk
(German Father)