ترکها می آیند: شمشیر عدالت - مشاهده آنلاین (دوبله فارسی)

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید

Emre Kivilcim as Sungur
Emre Kivilcim
(Sungur)
Levent Özdilek as King Lazar
Levent Özdilek
(King Lazar)
Ece Çesmioglu as Alina
Ece Çesmioglu
(Alina)
Ebru Özkan as Mara
Ebru Özkan
(Mara)
Serdar Gökhan as Konuralp
Serdar Gökhan
(Konuralp)
Seray Kaya as Maria
Seray Kaya
(Maria)
Ogün Kaptanoglu as Karadic
Ogün Kaptanoglu
(Karadic)
Cemal Hünal as Milosevic
Cemal Hünal
(Milosevic)
Funda Ilhan as Helen
Funda Ilhan
(Helen)
Selda Alkor as Irene
Selda Alkor
(Irene)
Eren Vurdem as Akinci
Eren Vurdem
(Akinci)
Sezgin Erdemir as Akinci Afsin
Sezgin Erdemir
(Akinci Afsin)
Deniz Can Polat as Mete
Deniz Can Polat
(Mete)
Tolga Akkaya as Akinci Demir Pehlivan
Tolga Akkaya
(Akinci Demir Pehlivan)
Oguzhan Yarimay as Yagmur
Oguzhan Yarimay
(Yagmur)
Atilla Güzel as Akinci Turhan
Atilla Güzel
(Akinci Turhan)
Hakan Bozyigit
Hakan Bozyigit
Hakan Orge
Hakan Orge
Alican Peker as Serbian Commander
Alican Peker
(Serbian Commander)