بیداری سلجوقیان بزرگ - فصل 1 - قسمت 30 (زیرنویس فارسی)

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید

Bugra Gülsoy as Sultan Meliksah
Bugra Gülsoy
(Sultan Meliksah)
Ekin Koç as Ahmed Sencer
Ekin Koç
(Ahmed Sencer)
Hatice Sendil as Terken Hatun
Hatice Sendil
(Terken Hatun)
Gürkan Uygun as Hasan Sabbah
Gürkan Uygun
(Hasan Sabbah)
Leyla Lydia Tugutlu as Elçin Hatun
Leyla Lydia Tugutlu
(Elçin Hatun)
Sevda Erginci as Turna Hatun
Sevda Erginci
(Turna Hatun)
Mehmet Özgür as Nizâmülmülk
Mehmet Özgür
(Nizâmülmülk)
Çigdem Selisik Onat as Seferiye Hatun
Çigdem Selisik Onat
(Seferiye Hatun)
Ilker Kizmaz as Arslantas
Ilker Kizmaz
(Arslantas)
Ali Gözüsirin as Muhammed Tapar
Ali Gözüsirin
(Muhammed Tapar)
Leyla Feray as Gevher Hatun
Leyla Feray
(Gevher Hatun)
Murat Garibagaoglu as Fatimiler Lideri
Murat Garibagaoglu
(Fatimiler Lideri)
Mehmet Bozdogan as Tâcülmülk
Mehmet Bozdogan
(Tâcülmülk)
Ertugrul Postoglu as Korkut Bey
Ertugrul Postoglu
(Korkut Bey)
Bülent Alkis as Omer Hayyam
Bülent Alkis
(Omer Hayyam)
Aytek Sayan
Aytek Sayan
Erdem Akakçe
Erdem Akakçe
Pinar Tore
Pinar Tore
Buse Meral
Buse Meral
Volkan Keskin
Volkan Keskin
Cem Baza
Cem Baza
Hamdi Alp
Hamdi Alp
Egemen Yavuz
Egemen Yavuz
Sedat Kalkavan
Sedat Kalkavan
Sifanur Gül
Sifanur Gül
Muttalip Mujdeci
Muttalip Mujdeci
Janbi Ceylan
Janbi Ceylan
Beyzanur Mete
Beyzanur Mete
Ünsal Özcan
Ünsal Özcan
Ibrahim Balaban
Ibrahim Balaban
Yagmur Dumrul
Yagmur Dumrul
Ege Kesmeci
Ege Kesmeci
Serdar Kiliç as Sultan Alp Arslan
Serdar Kiliç
(Sultan Alp Arslan)
Osman Sonant as Andreas (2020) unknown episodes
Osman Sonant
(Andreas (2020) unknown episodes)
Cemal Toktas as Imam Gazali (2020) unknown episodes
Cemal Toktas
(Imam Gazali (2020) unknown episodes)
Nik Xhelilaj
Nik Xhelilaj