دلبر و دیو - فصل 1 - قسمت 82 (دوبله فارسی)

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید

Esmeralda Pimentel as Isabela León
Esmeralda Pimentel
(Isabela León)
Osvaldo Benavides as Juan Pablo Quintero
Osvaldo Benavides
(Juan Pablo Quintero)
Arturo Barba as Emanuel Espitia
Arturo Barba
(Emanuel Espitia)
Macarena Achaga as Emilia Quintero
Macarena Achaga
(Emilia Quintero)
Cassandra Sanchez Navarro as Penélope Zapata
Cassandra Sanchez Navarro
(Penélope Zapata)
Jorge Alberti as Mike
Jorge Alberti
(Mike)
Jaume Mateu as Simón Narváez
Jaume Mateu
(Simón Narváez)
Leticia Huijara as Gloria Quintero
Leticia Huijara
(Gloria Quintero)
Víctor Civeira as Ricardo Morales
Víctor Civeira
(Ricardo Morales)
Guillermo Quintanilla as Abelardo Zea
Guillermo Quintanilla
(Abelardo Zea)
Elizabeth Minotta as Andrea
Elizabeth Minotta
(Andrea)
Sebastián Ferrat as Ignacio Vega 'El Cafetero'
Sebastián Ferrat
(Ignacio Vega 'El Cafetero')
Sebastian Martínez as Antonio José Ramos 'El Colombiano'
Sebastian Martínez
(Antonio José Ramos 'El Colombiano')
Jessica Mas as Cristina Reyes 'La Joyera'
Jessica Mas
(Cristina Reyes 'La Joyera')
Aylín Mújica as Roberta 'La Madame' González
Aylín Mújica
(Roberta 'La Madame' González)
Francisco de la O as Horacio Hernández
Francisco de la O
(Horacio Hernández)
Valeria Lourdoguin
Valeria Lourdoguin
Luis Fernando Zarate as Rodrigo
Luis Fernando Zarate
(Rodrigo)
Eileen Moreno as Susana
Eileen Moreno
(Susana)
Sofía Blanchet as Veronica Roldán
Sofía Blanchet
(Veronica Roldán)
Alejandro Durán as Norman
Alejandro Durán
(Norman)
Ana Karina Guevara as Alicia
Ana Karina Guevara
(Alicia)
Raúl Olivo as Jorge
Raúl Olivo
(Jorge)
Ian Garcia Monterrubio as Chuchito
Ian Garcia Monterrubio
(Chuchito)
Andrés Montiel as Omar
Andrés Montiel
(Omar)
Edna Lucero Prada
Edna Lucero Prada
Fermín Martínez as El Castor
Fermín Martínez
(El Castor)
Carlos Moreno Cravioto
Carlos Moreno Cravioto
Pascacio López
Pascacio López
Tania Robledo
Tania Robledo
Ivana De Maria as Marcia Vega
Ivana De Maria
(Marcia Vega)
Liz Dieppa as Erika
Liz Dieppa
(Erika)
Juliana Galvis as Alejandra
Juliana Galvis
(Alejandra)
Jessica Garro
Jessica Garro
Hector Molina as Víctor
Hector Molina
(Víctor)
Juan Luis Orendain as Don Carlos
Juan Luis Orendain
(Don Carlos)
Melani Petrosino
Melani Petrosino
Adriana Pino
Adriana Pino
Penelope Saenz
Penelope Saenz
Ignacio Torre
Ignacio Torre
Nataly Umaña
Nataly Umaña
Susana Zambrano
Susana Zambrano
Marlly Bermudez
Marlly Bermudez
Mariana de Luccas
Mariana de Luccas
Paola Gonzalez
Paola Gonzalez
Javier Reyes Rios
Javier Reyes Rios
Florencia Rodríguez
Florencia Rodríguez
Claudia Troyo
Claudia Troyo
Lizzy Auna as Mireya
Lizzy Auna
(Mireya)
Jessica Diaz as Maria
Jessica Diaz
(Maria)
Julieth Herrera as Leonor
Julieth Herrera
(Leonor)
David Palacio as Daniel Vega
David Palacio
(Daniel Vega)
Luis Romano as Felipe
Luis Romano
(Felipe)
Tere Salinas as Graciela Zea
Tere Salinas
(Graciela Zea)
Paola Díaz Cardona
Paola Díaz Cardona
Diana Golden as Susana's Aunt
Diana Golden
(Susana's Aunt)
Lore Graniewicz as New Agency Worker
Lore Graniewicz
(New Agency Worker)
Hildeberto Maya
Hildeberto Maya
Anai Urrego
Anai Urrego
Rubén Arciniegas
Rubén Arciniegas
Alejandro Briones
Alejandro Briones
Emilia Carranza
Emilia Carranza
Karla Cruz
Karla Cruz
Patricio José
Patricio José
Silvia Manríquez as Emanuel's Mother
Silvia Manríquez
(Emanuel's Mother)
Saturnino Martinez as Israel
Saturnino Martinez
(Israel)
Isabel Martínez 'La Tarabilla' as Madame's Car Agency Worker
Isabel Martínez 'La Tarabilla'
(Madame's Car Agency Worker)
Lizeth Palma
Lizeth Palma
Jordi Roig as Ramiro
Jordi Roig
(Ramiro)
Ari Telch as Armando Quintero
Ari Telch
(Armando Quintero)
Paulina Barrientos
Paulina Barrientos
Sergio Castillo
Sergio Castillo
Luis Curiel
Luis Curiel
Jonathan Del Ángel
Jonathan Del Ángel
Elizabeth Gomez
Elizabeth Gomez
Paulina Olvera
Paulina Olvera
Alejandro Ávila as Enrique León
Alejandro Ávila
(Enrique León)
Jassai Castell
Jassai Castell
Alejandro de la Rosa
Alejandro de la Rosa
Angélica Lara
Angélica Lara
Ivana Plantier as Young Isabela
Ivana Plantier
(Young Isabela)
Sebastian Rodriguez
Sebastian Rodriguez
Israel Salmer
Israel Salmer
Emerson Yañez
Emerson Yañez
Lorena Meritano as Mrs. León
Lorena Meritano
(Mrs. León)
Jose Ayala
Jose Ayala
Andres Becerra
Andres Becerra
Sol Billordo
Sol Billordo
Iván Bronstein
Iván Bronstein
Alejandro Cabral
Alejandro Cabral
Roberto Campos
Roberto Campos
Eduardo Cortejosa
Eduardo Cortejosa
Lisbi Cuellar
Lisbi Cuellar
Lorena del Castillo
Lorena del Castillo
Aida del Rio
Aida del Rio
Anahí Fraser as Milena
Anahí Fraser
(Milena)
Ana Paula Garcia
Ana Paula Garcia
Alejandra Garduño
Alejandra Garduño
Ángel Garnica
Ángel Garnica
Paulina Gil
Paulina Gil
Carolina Gomez Junco
Carolina Gomez Junco
Daniel Fuentes Lobo
Daniel Fuentes Lobo
Diego Luque
Diego Luque
Genaro Mejía
Genaro Mejía
Phany Molina
Phany Molina
Italivi Orozco
Italivi Orozco
Helena Puig
Helena Puig
Jorge Eduardo Reig
Jorge Eduardo Reig
Jose Miguel Reyes
Jose Miguel Reyes
Maria Fernanda Rodriguez
Maria Fernanda Rodriguez
Christopher Alfredo Salgado
Christopher Alfredo Salgado
America Schwebel
America Schwebel
Almys Silgado as Ramón
Almys Silgado
(Ramón)
Roberto Tello
Roberto Tello
Gemma Velasco as Viviana
Gemma Velasco
(Viviana)
Minerva Velasco
Minerva Velasco
Daoner Acosta as Detective
Daoner Acosta
(Detective)
Suzanne Aguilera
Suzanne Aguilera
Kerry Ardra
Kerry Ardra
Sandra Paloma Avendaño
Sandra Paloma Avendaño
Carlos Balderrama
Carlos Balderrama
Martha Elena Bandala
Martha Elena Bandala
Verónica Blanco
Verónica Blanco
Axel Contreras
Axel Contreras
Ulises de la Cruz
Ulises de la Cruz
Mario de Leon
Mario de Leon
Iván Esquivel
Iván Esquivel
Walter Gassire
Walter Gassire
Mauricio Gerling
Mauricio Gerling
Rogelio González
Rogelio González
Vladimir Grajales
Vladimir Grajales
Shopia Guerra
Shopia Guerra
Ana Kubluck
Ana Kubluck
Liliana Lardin
Liliana Lardin
Daniel Ledesma
Daniel Ledesma
Habda Malacón
Habda Malacón
Isabella Moloney
Isabella Moloney
Julio Montiel
Julio Montiel
Valentina Moreno
Valentina Moreno
Irais Consuelo Ramirez
Irais Consuelo Ramirez
Axel Rodriguez
Axel Rodriguez
Marcos Eduardo Santillan
Marcos Eduardo Santillan
Brandon Gómez Suárez
Brandon Gómez Suárez
Nestor Torres
Nestor Torres
Isabel Trillo
Isabel Trillo
Valentin Trujillo Jr.
Valentin Trujillo Jr.
Dafne Castillo Vilchis
Dafne Castillo Vilchis