رازهای آنجل - فصل 1 - قسمت 50 (دوبله فارسی)

در صورت مشاهده لینک اشتباه، خراب و یا صدا و زیرنویس ناهماهنگ، آن را به ما اطلاع دهید. اطلاع دهید
Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server. TvBoxShow is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)

Camila Queiroz as Angel
Camila Queiroz
(Angel)
Rodrigo Lombardi as Alexandre Ticiano
Rodrigo Lombardi
(Alexandre Ticiano)
Drica Moraes as Carolina Brito
Drica Moraes
(Carolina Brito)
Reynaldo Gianecchini as Anthony Mariano
Reynaldo Gianecchini
(Anthony Mariano)
Rainer Cadete as Visky
Rainer Cadete
(Visky)
Marieta Severo as Fanny Richard
Marieta Severo
(Fanny Richard)
Agatha Moreira as Giovanna
Agatha Moreira
(Giovanna)
Guilhermina Guinle as Pia Lovatelli
Guilhermina Guinle
(Pia Lovatelli)
Grazi Massafera as Larissa
Grazi Massafera
(Larissa)
Gabriel Leone as Guilherme Lovatelli
Gabriel Leone
(Guilherme Lovatelli)
Eva Wilma as Fábia
Eva Wilma
(Fábia)
Ana Lúcia Torre as Hilda
Ana Lúcia Torre
(Hilda)
Dida Camero as Lourdeca
Dida Camero
(Lourdeca)
Adriano Toloza as Igor
Adriano Toloza
(Igor)
Felipe de Carolis as Sam
Felipe de Carolis
(Sam)
João Vitor Silva as Bruno
João Vitor Silva
(Bruno)
Bel Kutner as Darlene
Bel Kutner
(Darlene)
Raphael Sander as Leo
Raphael Sander
(Leo)
Jéssica Córes as Lyris
Jéssica Córes
(Lyris)
Genésio de Barros as Oswaldo
Genésio de Barros
(Oswaldo)
Gláucio Gomes as Robério Sá
Gláucio Gomes
(Robério Sá)
Flávio Tolezani as Roy
Flávio Tolezani
(Roy)
Natallia Rodrigues as Estela
Natallia Rodrigues
(Estela)
Mouhamed Harfouch as Everaldo
Mouhamed Harfouch
(Everaldo)
Mariana Molina as Patrícia
Mariana Molina
(Patrícia)
Felipe Hintze as Eziel
Felipe Hintze
(Eziel)
Yasmin Brunet as Stephanie
Yasmin Brunet
(Stephanie)
Ana Barroso as Divanilda
Ana Barroso
(Divanilda)
João Cunha as Joel
João Cunha
(Joel)
Bella Piero as Nina
Bella Piero
(Nina)
Laryssa Dias as Viviane
Laryssa Dias
(Viviane)
Fernando Eiras as Maurice
Fernando Eiras
(Maurice)
Raphael Ghanem as Dudu
Raphael Ghanem
(Dudu)
Giuliano Laffayette as Caco
Giuliano Laffayette
(Caco)
Pedro Gabriel Tonini as Edgard
Pedro Gabriel Tonini
(Edgard)
Rhaísa Batista as Mayra
Rhaísa Batista
(Mayra)
Christian Villegas as Daniel
Christian Villegas
(Daniel)
Tarcísio Filho as Rogério
Tarcísio Filho
(Rogério)
Maria Eduarda Miliante as Yasmin
Maria Eduarda Miliante
(Yasmin)
Alessandra Ambrosio as Samia
Alessandra Ambrosio
(Samia)
Iaçanã Martins as Sabina
Iaçanã Martins
(Sabina)
Werles Pajero as Raulino
Werles Pajero
(Raulino)
Sylbeth Soriano as Leidiana
Sylbeth Soriano
(Leidiana)
Fernanda Heras as Eunice
Fernanda Heras
(Eunice)
Jack Berraquero as Rato
Jack Berraquero
(Rato)
Rômulo Estrela as Cristiano
Rômulo Estrela
(Cristiano)
Maria de Medeiros as Blanche Labelle
Maria de Medeiros
(Blanche Labelle)
Erika Januza as Laila
Erika Januza
(Laila)
Gabriel Braga Nunes as Percy
Gabriel Braga Nunes
(Percy)
Ícaro Silva as Joseph
Ícaro Silva
(Joseph)
Rhay Polster as Chiara
Rhay Polster
(Chiara)
Luciana Fernandes as Nalva
Luciana Fernandes
(Nalva)
Bernardo Lessa as Fabrício
Bernardo Lessa
(Fabrício)
Maria Luísa Mendonça as Araídes
Maria Luísa Mendonça
(Araídes)
Sergio Guizé as Ariel
Sergio Guizé
(Ariel)
Martha Meola as Silvia
Martha Meola
(Silvia)
Giulio Lopes as Renato
Giulio Lopes
(Renato)
Iza Moreira as Giulia
Iza Moreira
(Giulia)
Júlia Byrro as Lara Cunha
Júlia Byrro
(Lara Cunha)
Julio Machado as Nicolau
Julio Machado
(Nicolau)
Deborah Evelyn as Betty
Deborah Evelyn
(Betty)
Alexia Dechamps as Lídice
Alexia Dechamps
(Lídice)
Lourinelson Vladmir as Hélio
Lourinelson Vladmir
(Hélio)
Celso Frateschi as Lorenzo
Celso Frateschi
(Lorenzo)
Paula Burlamaqui as Aline
Paula Burlamaqui
(Aline)
Jonathan Azevedo as Eurípedes
Jonathan Azevedo
(Eurípedes)
Julia Stockler as Irina
Julia Stockler
(Irina)
Kelner Macêdo as Mark
Kelner Macêdo
(Mark)
Mayara Russi as Vitoria
Mayara Russi
(Vitoria)
Malu Ogata as Rheiko
Malu Ogata
(Rheiko)
Eduardo Reyes as Edney
Eduardo Reyes
(Edney)
Aline Borges as Thaís
Aline Borges
(Thaís)
Johnny Massaro as Giotto
Johnny Massaro
(Giotto)
Isabeli Fontana as Self
Isabeli Fontana
(Self)
Ronaldo as Self
Ronaldo
(Self)
Camila Mayrink as Bel
Camila Mayrink
(Bel)
Pathy Dejesus as Self
Pathy Dejesus
(Self)
Caroline Trentini as Modelo
Caroline Trentini
(Modelo)
Tessy Callado as Mirtes Guerra
Tessy Callado
(Mirtes Guerra)
Ike Levy as Self
Ike Levy
(Self)
Álamo Facó as Emanoel
Álamo Facó
(Emanoel)
Elvir Ramovic as Bum
Elvir Ramovic
(Bum)
Charles Fricks as Medico
Charles Fricks
(Medico)
Maurício Branco as Dante
Maurício Branco
(Dante)
Breno de Filippo as Policial
Breno de Filippo
(Policial)
Myriam Pérsia
Myriam Pérsia
Bia Montez
Bia Montez
Claudio Garcia as Guy
Claudio Garcia
(Guy)
Celina Locks as Celina Locks
Celina Locks
(Celina Locks)
Alexandre Mofatti
Alexandre Mofatti
Kacau Fontabely as Colegia
Kacau Fontabely
(Colegia)
Lilian Blanc as Ingrid
Lilian Blanc
(Ingrid)
Raica Oliveira as Modelo
Raica Oliveira
(Modelo)
David Ypond as Ming
David Ypond
(Ming)
Daniela Carvalho
Daniela Carvalho
Beth Zalcman
Beth Zalcman
Shimon Nahmias as Advogado
Shimon Nahmias
(Advogado)
Lilian Pacce as Self
Lilian Pacce
(Self)
Luciana Mello as Self
Luciana Mello
(Self)
Gilberto Miranda
Gilberto Miranda
Otto as Self
Otto
(Self)
Jair Oliveira as Self
Jair Oliveira
(Self)
Alberto Hiar as Self
Alberto Hiar
(Self)
Neusa Maria Faro as Elisabeth Menezes
Neusa Maria Faro
(Elisabeth Menezes)
Bruno Montaleone as Matheus
Bruno Montaleone
(Matheus)
Clara Choveaux as Tânia
Clara Choveaux
(Tânia)
Roberto Frota as Detetive Mark
Roberto Frota
(Detetive Mark)
Lucas Gouvêa as Médico
Lucas Gouvêa
(Médico)
Ricardo Ripa as Médico
Ricardo Ripa
(Médico)
Gabriel Vieira as Tadeu
Gabriel Vieira
(Tadeu)